Ana Sayfa     Kurumsal     İletişim     İK

 

 

 

Faaliyet Alanları

» Güç Trafosu Montajları

» Enerji Santralleri

    » RES

    » HES

    » GES

» Trafo Merkezleri

» Test ve Devreye Alma

    » Trafo Testleri

    » Primer Testleri

    » Sekonder Testleri

    » AG-YG Kablo Testleri ve Arıza Tespit

    » Topraklama Sistemi Testleri

    » OG Şalt Tesisi Montajı Test Bakım ve Devreye Alma

» Mühendislik ve Proje Hizmetleri

» Diğer

Referanslar
Ekipmanlar
Yararlı Linkler
Yönetmelik ve Kanunlar
Sertifikalarımız

Lisanssız Elektrik
Üretimi Başvuru

 

Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)

Türkiye'de rüzgâr gücü kapasitesi dereceli olarak genişlemektedir. 2006 yılında 19 MW'lık rüzgâr gücü kuruldu ve 2007 deki kurulumla kapasite hemen hemen 140 MW'a çıkarıldı.

1 Mart 2011 itibariyle işletmede olan 45 rüzgâr türbininin toplam kurulu gücü 1414,55 MW; inşaa halinde olan 19 rüzgâr türbininin toplam kurulu gücü ise 749,95 MW iken, Mart 2012 itibariyle işletmede olan 49 rüzgâr türbininin toplam kurulu gücü 1806,15 MW; inşaa halinde olan 13 rüzgâr türbininin toplam kurulu gücü ise 517,55 MW idi. Yine bu tarih itibariyle toplam 5444,20 MW kurulu güce sahip olan 157 rüzgâr santrali lisans almıştır.

2013 yılı verilerine baktığımızda toplamda 68 adet RES (Rüzgar Enerjisi Santrali) kurulmuştur.

İşletmede olan Rüzgar Enerji Santrallerinin Kurulu Güç Bakımından İllere göre yüzdesel dağılımı grafikteki gibidir.

İnşa halindeki Res’lerin dağılımı Marmara % 36,43, Ege % 34,20, İç Anadolu % 15,46, Akdeniz % 11,08, Güneydoğu Anadolu 2,83 civarındadır.

187 adet lisanslı RES bulunmaktadır. Yüzdelik dağılımlarına baktığımızda Marmara % 39,36, Ege % 26,93, İç Anadolu % 16,28, Karadeniz % 8,05, Akdeniz %7,95, Güneydoğu Anadolu % 1,02, Doğu Anadolu %0,41 oranındadır.

61.700 MW’lık Türkiye toplam kurulu gücünün %60,2’sini termik santralların, %35,3’ünü hidroelektrik santralların, %4,2’sini rüzgâr santrallarının ve %0,3’ünü de jeotermal santralların teşkil etmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, 2013 yılında termik santrallarımızda yaklaşık olarak 215 milyar kWh, hidroelektrik santrallarımızda 64 milyar kWh, rüzgâr santrallarımızda 7 milyar kWh ve jeotermal santrallarımızda 1 milyar kWh elektrik üretim imkânına ulaşabileceğimiz hesaplanmaktadır. Bu değerler ile ülkemizde 2013 yılında gerçekleşmesi beklenen 262 milyar kWh’lik elektrik enerjisi talebini karşılayabileceğimiz açıktır.

 

 

Tel : 0224 443 42 49

E-posta : ygtrafo@ygtrafo.com

Adres : Nilüfer Ticaret Merkezi 2 Alaaddinbey Mah. 70 Sok. B Blok No: 30 Nilüfer / BURSA

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2020 YG & TRAFO

Sitemap  |  Tasarım : İnterbim